Các thiết bị lọc nước của Công ty Cổ phần công nghệ môi trường Việt An được nhập khẩu và lắp ráp dựa trên công nghệ màng lọc tiên tiến,…